czas trwania: 2022

My z Wami! – Ми з Вами!

instalacja będąca wyrazem symbolicznego wsparcia, solidarności i współpracy w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę.

plakat akcji my z wami
Grafika wydarzenia autorstwa 10 letniej Terezy.
Графіку до події виконала 10-річна Тереза

🇵🇱 To wyjątkowe wydarzenie, którego celem było przygotowanie instalacji ogrodniczej ze słoneczników, będącej wyrazem naszego symbolicznego wsparcia, solidarności i współpracy w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę. W maju (01.05) przypada Międzynarodowy Dzień Partyzanckiego Siania Słoneczników – roślin spełniających wszystkie kryteria ogrodniczej partyzantki, czyli ruchu, który zamienia opuszczone miejskie tereny w kwitnące i owocujące ogrody. Tak się składa, że słonecznik to również narodowy kwiat Ukrainy, która walczy bohatersko z rosyjską inwazją. Stąd razem z naszymi nowymi sąsiadami, którzy, uciekając przed wojną, znaleźli schronienie w Krakowie, obsialiśmy pole słoneczników, symbol wsparcia i solidarności, pokazujący, że jesteśmy w tym trudnym czasie razem.

🇺🇦 Це був унікальний захід з метою оформити інсталяцію соняшникового поля на знак нашої підтримки, співпраці та єднання супроти російського нападу на Україну. У травні (01.05) припадає Міжнародний день сівби соняшників – рослин, які задовольняють усі критерії садово-городної „партизанки”, себто руху, який перетворює занедбані міські простори на квітучі та плодоносні ділянки. Так склалося, що сонях – також національна квітка України, що героїчно протистоїть російському вторгненню. Таким чином, ми зі своїми новими сусідами, які знайшли у Кракові прихисток від війни, засіяли поле соняшників, символ підтримки і солідарності, знак того, що ми тримаємося разом у цей складний час.

Miejsce przygotowane pod instalację w Parku Jordana.
Місце, підготоване для інсталяції в парку Йордана.

🇵🇱 Miejsce: We współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie przygotowaliśmy wyjątkową lokalizacje dla tej instalacji w Parku Jordana. Miejsce w pobliżu wejścia od ul. Reymonta (obok Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”). Zasiew został oznaczony dwiema tabliczkami w języku polskim i ukraińskim. Grafikę narysowała 10-letnia Tereza Vyshnevska, która wraz z mamą i siostrą przyjechały do Krakowa ze Lwowa. Wspólna praca krakowian i uchodźców z Ukrainy doprowadziła do powstania łąki kwitnących słoneczników.

🇺🇦 Місце: разом із Міським управлінням зелених насаджень у Кракові ми підготували виняткову локацію для цього засадження в парку Йордана, поблизу входу з вул. Реймонта (поруч Молодіжного дому культури „Дом Харцежа”). Площа посіву була зазначена двома табличками з текстом польською та українською мовами. Графіку намалювала 10-річна Тереза Вишневська, яка з мамою та сестрою приїхала до Кракова зі Львова.