Zielony Kraków

Kraków jak każda metropolia zmaga się z utratą terenów zielonych na rzecz zabudowy mieszkalnej i usługowej. Dynamicznie rozwijające się miasto wchłania kolejne obszary, niestety często także te o cennych walorach przyrodniczych. Tutaj przyjrzymy się Krakowowi od zupełnie innej, zielonej strony. Zobaczymy jak wyglądają parki, lasy i ostoje dzikiej przyrody na jego terenie. W tym roku Londyn zostanie pierwszym miejskim parkiem narodowym na świecie. Dlaczego tą samą drogą nie miałby pójść Kraków i zostać pierwszym miejskim parkiem narodowym w Polsce? Zakrzówek, Planty czy Łąki Nowohuckie to tylko przykłady zupełnie wyjątkowych zielonych miejsc naszego miasta.


Zanim przejdziesz dalej zapoznaj się z obecnym stanem terenów zieleni w Krakowie. Dane statystyczne podsumowują rok 2017. [zobacz]Park miejski – publiczna zorganizowana miejska przestrzeń zielona pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne. Zwykle zajmuje większą powierzchnię i pełni bardziej złożone funkcje niż ogród miejski. W parku wyznaczone są ścieżki i trasy do spacerowania (zwykle wybrukowane lub wyasfaltowane). W jego obrębie znajdują się także obiekty małej architektury: kosze na śmieci, ławki, latarnie, często pomniki, place zabaw i szalety, niekiedy fontanny, altany, amfiteatry. Niektóre zespoły parkowe mają status pomników przyrody lub zabytków. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_miejski)

Park Krakowski Park Dębnicki Wkrótce… Wkrótce…

Parki kieszonkowe