Logotyp grupy

Ogrodnicza Krowodrza powstała jaka grupa Facebookowa w związku z realizacją projektu Krowodrza111, który upamiętnienia 111. rocznicę przyłączenia Krowodrzy do Krakowa. Jako kolektyw ogrodników działamy we współpracy z Zielonym Blokiem oraz Fundacją Czas Wolny. W naszej pracy wchodzimy w przestrzeń publiczną, starając się integrować lokalną, krowoderską społeczności wokół ogrodniczej przeszłości Dzielnicy V – dzielnicy absolutnie wyjątkowej, bo obejmującej niegdysiejsze podkrakowskie osady: Nowa Wieś, Czarna Wieś i Łobzów, które słynęły m.in. z uprawy warzyw sprzedawanych na placu Szczepańskim, jak i trafiających na talerze warszawiaków, poznaniaków, lwowian, a nawet berlińczyków. To tutaj, w Pałacu w Łobzowie swój warzywnik miała królowa Bona. To wreszcie tutaj, w ogrodach zlokalizowanych przy Młynówce Królewskiej rosły m.in. głąbiki krakowskie, karczochy czy fasole opisywane przez nestora polskiej etnografii – Oskara Kolberga. W naszych działaniach sięgamy po takie narzędzia jak partyzantka ogrodnicza czy instalacje ogrodnicze. Co więcej, łączymy sztukę ogrodniczą ze sztukami pięknymi. Aktualnie realizowanym przez nas zadaniem jest seria letnich spotkań zatytułowanych Krowie lato – w ten sposób odwołujemy się do minionej przeszłości Krowodrzy i nawiązujemy do źródłosłowu tej nazwy. Poszukujemy również stałego miejsca, w którym będziemy mogli założyć ogród społecznościowy.

Otwarcie ul. Ogrodniczej Krowodrzy podczas pierwszego pikniku Krowie Lato